centraal broker systeem

Het Centraal Broker Systeem (CBS) is een koppelingsmodel, vergelijkbaar met een 'centraal intelligent postkantoor'. Door dit systeem kunnen alle betrokken partijen (zoals de GNA, verkeersleiders, de loodsen, de vaarwegbeheerder, de havenbedrijven en het havengebonden bedrijfsleven) met elkaar communiceren en kunnen de schepen in de toekomst via één loket alle verplichte meldingen doen.

Wanneer een zeeschip het Scheldegebied wil bevaren, moet het zich nu bij drie instanties aanmelden:

  • bij de haven voor het bestellen van een ligplaats;
  • bij de loodsdienst voor het aanvragen van een loods;
  • bij VTS (Vessel Traffic Services) overeenkomstig de internationaal opgelegde verplichtingen

De gegevens worden verwerkt in verschillende systemen, zoals haveninformatiesystemen, het Loodswezen Informatie Systeem (LIS) en het Informatie Verwerkend Systeem (IVS).

Lees meer...