De Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart

De Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart (PC) is het hoogste orgaan in de organisatie van het GNB. Ze is verantwoordelijk voor de veilige en vlotte afwikkeling van het scheepvaartverkeer in de Scheldegebied.

De PC is opgericht in uitvoering van een artikel 9 van het verdrag van 19 april 1839 dat de scheiding tussen Nederland en België regelde. Dit artikel bepaalt dat voor de Scheldevaart het loodswezen en de betonning worden onderworpen aan een gemeenschappelijk toezicht, uitgeoefend door wederzijdse commissarissen. De Permanente Commissie vergadert elk kwartaal, afwisselend in Vlissingen en Antwerpen.

Lees meer...

Uit de praktijk is gegroeid dat de Belgische (vanaf 1990 de Vlaamse) en Nederlandse regering elk twee commissarissen benoemen. Tot 1856 was er slechts één Nederlands permanente commissaris.

Huidige samenstelling:

Voor Nederland:

  • de heer M. Van Kruiningen, directeur Maritieme Zaken van het Directoraat-Generaal Bereikbaarheid
  • mevrouw W. Dekker, hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Zee en Delta

Voor Vlaanderen:

  • de heer F Boelaert, secretaris-generaal van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken
  • mevrouw dr. ir. N. Balcaen, administrateur-generaal van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust

J. Hollaers, Nederlands secretaris van de Permanente Commissie
S. Van de Velde, Vlaams secretaris van de Permanente Commissie

 

Lees meer...