Schelderadarketen

De Schelderadarketen draagt bij tot een veilig en vlot scheepvaartverkeer in het Scheldegebied en maakt gebruik van diverse technische systemen.
Vessel Traffc Services (VTS) Scheldegebied zorgt voor een veilige en vlotte afhandeling van het scheepvaartverkeer door samenwerking met actoren (schakels van de nautische keten) via informatie-uitwisseling.

De Gemeenschappelijk Nautische Autoriteit (GNA) is verantwoordelijk voor het toelatingsbeleid (verkeersmanagement) op de Westerschelde.

De SRK ondersteunt het VTS in het Scheldegebied en bestaat uit bemande verkeerscentrales en 55 onbemande radarposten.

  • Verkeerscentrale Zeebrugge
  • Verkeerscentrale Vlissingen
  • Verkeerscentrale Terneuzen
  • Verkeerscentrale Hansweert
  • Verkeerscentrale Zandvliet
Lees meer...
Lees meer...