Gemeenschappelijk Nautisch Beheer (GNB)

Op nautisch vlak werken Vlaanderen en Nederland samen in het Scheldegebied om veilig en vlot scheepvaartverkeer te organiseren van en naar de Scheldehavens.

Een veilige scheepvaart beschermt de omgeving: omwonenden, milieu en infrastructuur. Een vlotte scheepvaart draagt bij tot een snelle en onbelemmerde vaart naar de Scheldehavens.
De GNB-instanties staan in voor het gebruik van de vaarweg door de scheepvaart en voor het management van het verkeer door middel van instrumenten zoals:

De nautische samenwerking is juridisch verankerd in het GNB-verdrag.

Uniform nautisch regime

Het Gemeenschappelijk Nautisch Beheer (GNB) beoogt een uniform nautisch regime voor het hele Scheldegebied. Eén identieke loodsplichtregeling voor alle zeeschepen leidt tot duidelijkheid voor de vaarweggebruikers en bevordert een consequent handhavings- en controlebeleid, en versterkt bovendien het imago van de havens en de hele regio, zodat het Scheldegebied aantrekkelijk blijft voor rederijen.

Werkingsgebied

De volgende vaarwegen vallen onder het geografisch werkingsgebied:

  • de aanlooproutes naar de Westerschelde
  • de Westerschelde
  • de Beneden-Zeeschelde
  • het Kanaal Gent-Terneuzen
Alle schepen in het geografische werkingsgebied vallen onder het Gemeenschappelijk Nautisch Beheer (GNB), dus zowel Scheldevaarders (bestemming Vlaamse Scheldehavens) als Nederlandse Wetschepen (bestemming Nederlandse Scheldehavens) en zowel beroeps- als recreatievaart. Voor meer details, kijkt u op onze interactieve kaart.
Lees meer...