MT GNB

Het managementteam GNB (MT GNB) is het voorportaal van de Permanente Commissie (PC). De vergadering bereidt de beslissingen van de PC voor en staat in voor de door de PC opgedragen studies en projecten. Voor de uitvoering daarvan kan het MT GNB werkgroepen oprichten. Daarnaast is het ok het forum voor het nemen van beleidsbeslissingen over operationele uitdagingen die zich voordoen bij de uitoefening van het Gemeenschappelijk Nautisch Beheer. 

Het MT GNB bestaat uit een mix van vertegenwoordigers van de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit, Vessel Traffic Services, Beheer en Exploitatieteam en van direct betrokken beleidsafdelingen. 

Lees meer...

Samenstelling Nederland: 

 • Nederlands voorzitter: Mevr. L. Sikkema, directeur Netwerk Management, Rijkswaterstaat Zee en Delta  
 • Mevr. M. Hack, hoofd District Zuid, Rijkswaterstaat Zee en Delta 
 • Adviseur: dhr. J. Janse, hoofd GNA, Netwerk Management, Rijkswaterstaat Zee en Delta   
 • Nederlands PC-secretaris: dhr. J. Hollaers, senior adviseur Netwerkontwikkeling en Visie, Rijkswaterstaat Zee en Delta     
 • Nederlands hoofd VTS: dhr. R. Van Belzen, senior adviseur Verkeer en Watermanagement, Rijkswaterstaat 

Samenstelling Vlaanderen: 

 • Vlaams voorzitter: mevr. N. Bos, afdelingshoofd Scheepvaartbegeleiding, Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust 
 • Adviseur: mevr. R. Andries, hoofd GNA, afdeling Scheepvaartbegeleiding, Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust 
 • Adviseur: dhr. D. Sauvage, afd. Haven- en Waterbeleid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken 
 • Adviseur: dhr. W. Smets, technisch directeur, afdeling Scheepvaartbegeleiding, Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust
 • Vlaams PC-secretaris: dhr. S. Van de Velde, Stafdienst, Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust 
 • Vlaams hoofd VTS: mevr. E. Bogaert, afdeling Scheepvaartbegeleiding, Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust 
 • Vlaams secretaris: mevr. A. Bonjé, afdeling Scheepvaartbegeleiding, Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust 
Lees meer...