Havenneutraal Platform

De nautische keten

Bij het scheepvaartverkeer van en naar de havens in het Scheldegebied zijn veel actoren betrokken, zoals de overheden, havens, loodsdiensten, sleepdiensten, scheepsagenten, rederijen, terminals. 

Het havenneutraal platform wil de nautische keten verder optimaliseren. De drie strategische doelstellingen zijn:

  1. Het realiseren van connecties tussen bestaande digitale systemen en verbeteren van bestaande koppelingen
  2. Het toegankelijk maken van gedeelde data van HNP-partners met relevante externe partijen binnen een wettelijk kader
  3. Het proactief inspelen op intenties en kansen buiten het HNP om latere connecties met het HNP mogelijk te maken

 

Third Party Interface

De opstart van een Third Party Interface of TPI is een project dat uit het HNP voortkomt. Dit systeem moet ons toelaten om op een correcte manier gegevens uit te wisselen met niet-HNP partners. De HNP-partners reiken ook de hand naar andere private ondernemingen, de logistieke sector en multimodale overlegfora om koppelingsmogelijkheden te bekijken.

 

Lees meer...

HNP-partners

  • De Vlaamse Waterweg en het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (vooral afdeling Scheepvaartbegeleiding en DAB Loodswezen).
  • Rijkswaterstaat
  • Haven Antwerpen
  • North Sea Port
  • Haven Zeebrugge
  • Haven Oostende
  • Nederlands Loodswezen regio Scheldemonden
Lees meer...