Binnenvaart passagiersschepen

De Westerschelde behoort tot de drukst bevaren rivieren ter wereld. Dagelijks delen veel grote zeeschepen deze open zeearm tussen Vlissingen en Antwerpen met de binnenvaart en de pleziervaart.

Deze rivier kent eb en vloed, waarbij de verschillen in de waterstand vrij groot zijn. Bij laagtij komen er zo tal van zandbanken bloot te liggen. Soms zijn er verraderlijke stromingen.

Het aantal binnenvaartpassagiersschepen neemt er jaar na jaar toe. Hoge golfslag en aanvaringen vormen een reëel gevaar, te meer omdat binnenvaartpassagiersschepen door hun constructie en het hoge aantal opvarenden een kwetsbare groep vormen. Daarom geeft de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit deze vaarweggebruikers bijzondere aandacht.

Download hier de folder.

     

 

Lees meer...