IVS

Het informatieverwerking systeem ondersteunt de scheepvaart in het Scheldegebied door gegevens over toekomstige, actuele en historische scheepsreizen te registreren.

De hoofdprocedure bestaat uit het activeren, begeleiden en beëindigen van de scheepsreis in het werkingsgebied.

Daarnaast zijn er nog nevenprocedures die bestaan uit o.a. ETA-meldingen (Estimated Time of Arrival), ankerprocedure, beloodsingprocedure, schutprocedure, gevaarlijke stof procedure.

Lees meer...