Het telecommunicatiesysteem bestaat uit radiocommunicatievoorzieningen en een Wide Area Network (WAN).

Voor de communicatie tussen de centrales en de schepen of tussen de schepen onderling wordt gebruik gemaakt van VHF (Very High Frequency) in de marifoonband. Hiervoor zijn zenderparken voorzien op diverse locaties binnen het Scheldegebied. De zender/ontvangers staan via een matrix in verbinding met de betreffende verkeerscentrale en het Scheldecoördinatiecentrum in Vlissingen. Op de centrales zijn bedieningspanelen geplaatst bij de werkplek van de verkeersleiders waar de zenders bediend worden.
Via het radarsysteem worden de marifoongesprekken en de radarbeelden opgenomen.

Wide Area Network (WAN) Schelderadarketen

Het Wide Area Network (WAN) is een datacommunicatie netwerk voor de Schelderadarketen (SRK). Dit netwerk functioneert als een hoog performant netwerk. Het doel is om de dagelijkse activiteiten van de verkeersleiders te ondersteunen met de nodige data-uitwisseling tussen de verschillende bemande centrales in Vlissingen, Zandvliet, Terneuzen, Hansweert, Zelzate, Kallo en Zeebrugge, en het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC) in Oostende.

Lees meer...