De Westerschelde is een druk bevaren toegangsweg tot Nederlandse en Vlaamse havens. Hier varen verschillende soorten schepen zoals zee- en binnenschepen, veer- en vissersboten en ook recreatievaart. Deze schepen moeten niet alleen rekening houden met elkaar, maar ze ondervinden ook invloeden van de getijdenwerking, wind, golven en ondieptes. Het verkeersbeeld wordt nog ingewikkelder door de ‘marginale’ schepen. Dit zijn schepen die wegens hun omvang en/of diepgang van verschillende nautische omstandigheden afhankelijk zijn om probleemloos hun traject af te kunnen leggen.

Deze complexiteit van het scheepvaartverkeer maakt het noodzakelijk om dit verkeer te plannen. De GNA wil zich op voorhand een beeld vormen van het traject wat marginale schepen afleggen met de mogelijke problemen. WESP ondersteunt hen daarbij d.m.v. vaarplannen.

Vaarplan

Het vaarplan geeft een voorspelling van het traject en de mogelijke risico's. WESP berekent de vaarplannen op basis van de kenmerken van het schip en alle beschikbare data, zoals dieptegegevens, waterstanden. Dankzij WESP heeft de GNA verschillende mogelijkheden om een marginaal schip zonder risico een traject te laten afleggen. Hierbij houdt WESP rekening met een grote hoeveelheid gegevens en parameters en verwerkt bovendien de wijzigingen die invloed hebben op de eerder berekende vaarplannen.

De WESP-server is verbonden met het Informatie Verwerkend Systeem (IVS) van de Schelderadarketen. Dit systeem levert de basis gegevens, zoals informatie over de schepen, de geplande route, enz. Verder ontvangt WESP automatisch informatie over de astronomische en voorspelde getijden van het Hydrometisch Centrum Zeeland (HMCZ).

Tot slot stuurt de Meet Informatie Dienst (MID) en de Hydrografische Dienst uit Oostende de dieptegegevens en ENC’s (Electronic Nautical Chart) naar WESP

Lees meer...