Nautisch Informatie Scherm (NIS)

De verkeersleider kan op elke werkplek het NIS-beeldscherm raadplegen om verschillende parameters te raadplegen zoals waterstanden, hydrometeo, windrichting en -snelheid. De hydrometeo informatie is afkomstig van Hymedis en het Meetnet Vlaamse Banken

Lees meer...