Beheer- en Exploitatie Team

Het gemeenschappelijk Vlaams-Nederlands Beheer- en Exploitatie Team (BET) voert het beheer uit van de systemen van de Schelderadarketen (SRK).

Het technische beheer van alle radar-, marifonie- en ICT-systemen van de SRK omvat:

  • het uitvoeren van onderhoud en systeem- en netwerkbeheer om  een hoge beschikbaarheid te handhaven
  • het zorgen voor een optimale functionaliteit en kwaliteitsbeheer van de SRK, die aansluit bij de behoefte van de gebruikers en rekening houdt met nationale wetgeving en internationaal overeengekomen regelgeving en richtlijnen
  • het plannen, coördineren en realiseren van migratieprojecten m.b.t. de deelsystemen om de SRK technologisch op peil te houden
  • het aanpassen en uitbreiden van de SRK ingevolge nieuwe initiatieven van het beleid en/of gewijzigde functionele- en operationele eisen
 
Lees meer...