Notices to Skippers (NtS)

Notices to Skippers zijn de internationale standaard voor de verspreiding van berichten aan de scheepvaart op vaarwegen, zoals vastgesteld door de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) en door de Verordening (EG) nr. 416/2007 van de Commissie van 22 maart 2007 betreffende de technische specificaties voor Berichten aan de Scheepvaart als bedoeld in artikel 5 van Richtlijn 2005/44/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende geharmoniseerde River Information Services (RIS) op de binnenwateren in de Gemeenschap.

Lees meer...
Berichten aan de Schipperij