Nautische keten

Om een schip veilig en vlot tot aan de kade in een haven te krijgen, zijn vele verschillende spelers actief, zowel uit de publieke als de private sector. Alle schakels werken samen volgens het principe van de ketenwerking. Dit kan alleen door een optimale samenwerking, coördinatie en gegevensuitwisseling tussen alle betrokken actoren. De scheepsreis zien we als één ononderbroken reis.

Actoren bij de ketenwerking

Op basis van de bevoegdheden zijn er twee groepen: de autoriteiten en de dienstverleners.

Autoriteiten

 • Gemeenschappelijk Nautische Autoriteit
  De GNA zorgt vanuit Vlissingen voor de dagelijkse verkeersafwikkeling en -coördinatie op de maritieme toegangswegen.
 • Havenkapiteinsdienst
  De Vlaamse havenkapiteins en Nederlandse havenmeesters zijn verantwoordelijk voor de verkeersafwikkeling in het havengebied.

Dienstverleners

 • Verkeersbegeleiding/ Vessel Traffic Services (VTS)
  De hoofdtaak van verkeersbegeleiding of VTS is het geven van verkeersinformatie aan de vaarweggebruikers.
 • Loodsdiensten
  De loodsen adviseren de kapitein bij de navigatie van het schip.
 • Sleepdiensten
  De sleepdienstenbedrijven verlenen sleepassistentie aan bijzonder grote, tijgebonden schepen.
 • Scheepsagenten
  De agenturen vertegenwoordigen de rederijen binnen de havens.
Lees meer...