HYMEDIS

Hymedis stelt hydro-meteo informatie vrij beschikbaar stelt aan de eindgebruikers  (zoals loodsen, baggerschepen, dienstvaartuigen, walposten voor scheepvaartbegeleiding, waterbouwkundige toepassingen).

De HBU (Hymedis Boord Unit) is momenteel niet meer actief ondersteunt.

Als alternatief kan u de gegevens consulteren via onze website:

Hymedis haalt data op van 2 nationale bronnen:

Het OMS publiceert ook weersvoorspellingen voor de Vlaamse kust.

Meer info via ons contactformulier.

Parameter Afkorting Omschrijving meetnet ZEGE Omschrijving meetnet MVB
Gemeten
Waterhoogte (1') WH1 1’-gemiddelde waterhoogte 1’-gemiddelde waterhoogte
Waterhoogte (10') WH10 10’-gemiddelde waterhoogte berekend uit 10 1’minuut waarden
Windrichting (1') WR1 1’-gemiddelde windrichting
Windrichting (10') WR10 10’-gemiddelde windrichting 10’-gemiddelde windrichting
Windsnelheid (1') WS1 1’-scalair gemiddelde windsnelheid
Windsnelheid (10') WS10 10’-scalair gemiddelde windsnelheid 10’-scalair gemiddelde windsnelheid
Windstoot WSmx Maximale 3”-windstoot in een 10’-periode Maximale 3”-windstoot in een 10’-periode
Watertemperatuur TW 10’-steekwaarde van de watertemperatuur 10’-gemiddelde watertemperatuur
Chloridegehalte CL 10’-gemiddelde chlorositeit
Significante golfhoogte GHs Gemiddelde golfhoogte van het hoogste 1/3 deel van de golven Significante golfhoogte berekend uit het totale energiespectrum
Hoogte van de hoogste golf GHmx Hoogte van de hoogste golf
Significante golfperiode GPs Gemiddelde golfperiode van het langste 1/3 deel van de golven
Golf hoofdrichting GR Gemiddelde hoofrichting van 30 tot 500 mHz uit de 10 mHz spectra
Deining >7s DEk Significante golfhoogte uit het 10mHz energiedichtheidsspectrum van 30 tm 142,5 mHz.
Deining >10s DEl Significante golfhoogteuit het 10mHz energiedichtheidsspectrum van 30 tm 100 mHz. Significante golfhoogte van de golven met een periode lander dan 10 sec., berekend uit het energiespectrum
Stroomrichting (1') SR1 1’-vectorieel gemiddelde stroomrichting
Stroomrichting (10') SR10 10’-vectorieel gemiddelde stroomrichting 10’-vectorieel gemiddelde stroomrichting
Stroomsnelheid (1') SS1 1’-vectorieel gemiddelde stroomsnelheid
Stroomsnelheid (10') SS10 10’-vectorieel gemiddelde stroomsnelheid 10’-vectorieel gemiddelde stroomsnelheid
Debiet Q 10’-gemiddelde debiet
Luchtdruk QNH De luchtdruk op gemiddeld zeeniveau
Zicht VZ 10’-gemiddelde van het meteorologisch zicht
Voorspeld
Eerstvolgend hoog water HW1 Peil van het eerstvolgend hoog water Peil van het eerstvolgend hoog water
Tweede volgend hoog water HW2 Peil van tweede volgend hoog water Peil van Tweede volgend hoog water
Eerstvolgend laag water LW1 Peil van heteerstvolgend laag water Peil van het eerstvolgend laag water
Tweede volgend laag water LW2 Peil van hettweede volgend laag water Peil van het tweede volgend laag water
Maximale deining komende 12 uur DEmx Maximale deining komende 12 uur Maximale signifiicante golfhoogte van de golven met een periode langer dan 10 sec. in de komende 12 uur

 

Lees meer...