De internationale definitie van VTS: “Diensten ingesteld door een bevoegde overheid, bedoeld om de veiligheid en de doeltreffendheid van scheepvaartverkeer te verbeteren en het milieu te beschermen. Deze diensten dienen de mogelijkheid te hebben om te communiceren met het verkeer, te reageren en te anticiperen op gevaarlijke verkeerssituaties die zich in een VTS-gebied ontwikkelen.”

In het GNb-gebied heeft VTS een viervoudige invulling:

  • radarobservatie
  • telecommunicatie
  • informatieverwerkend systeem (IVS)
  • automatisch identificatie systeem (AIS)

 

Deze vier aspecten laten toe om vaartuigen te identificeren, om rapporteringen over posities te ontvangen en door te sturen, om informatie te bekomen over en om beperkingen op te leggen aan de voorgenomen trafiek en manoeuvres. Bovendien is het mogelijk assistentie te verlenen aan schepen, bijvoorbeeld op nautisch of meteorologisch gebied en de verkeersstromen beter te beheersen. 
De loodsbestelling gebeurt bij de DAB Loodswezen volgens de procedures vermeld in BAZ nr 1/12A. Dit is dus geen opdracht van de afdeling Scheepvaartbegeleiding. Als de loodsbestelling niet tijdig gebeurt, kan een schip ankeren tot een loods beschikbaar is.

Lees meer...