Grote diepstekende containerschepen kunnen niet altijd 24 uur per dag het Scheldegebied bevaren. De periode waarin deze schepen kunnen op- of afvaren noemen we tijpoorten en is afhankelijk van hun diepgang en van het getij.

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit berekent de tijpoorten en geeft per schip toelating om op of af te varen. Aangezien het tij elke dag anders is gelden er ook elke dag andere tijpoorten.

Op deze pagina vindt u de berekende voorspelde tijpoorten voor containerschepen voor verschillende diepgangen. Deze gelden voor de vaart van de Wandelaar, via de Geul (voor diepstekende schepen) en Wielingen tot de verschillende sluizencomplexen en terminals van de haven van Antwerpen en vice versa.
Hier vindt U ook de maximum voorspelde aanloopdiepgangen voor Bulkschepen/Tankers. Deze geldt voor de vaart op het traject van de Wandelaar, via de Geul (voor diepstekende schepen) en Wielingen naar de verschillende Scheldehavens.

Deze tijpoorten zijn berekend voor voorspelde astronomische waterstanden, voor een vaarweg op streefdiepten en voor specifieke snelheden op de deeltrajecten. Aangezien er door omstandigheden verhogingen en verlagingen van de voorspelde waterstanden en van de drempeldiepten kunnen optreden, of met andere snelheden gevaren wordt, zijn er afwijkingen van deze berekeningen mogelijk.

Aan de getoonde resultaten van de berekeningen kunnen geen rechten worden ontleend. Lees meer...
From
To
Ship type
Draft (dm)
Start period
End period