Verdrag over het Gemeenschappelijk Nautisch beheer (Middelburg 21 december 2005).

Het GNB-Verdrag vormt de bekroning van een nautische samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen die in 1839 gestart is. Het is niet alleen een eindpunt, maar evenzeer het startpunt van verdere versterking van de samenwerking.

Met de uitdaging om het veiligheids- en vlotheidsniveau verder te verbeteren in de nautische keten.

In dit Verdrag zijn formele afspraken gemaakt over:

  • de doelstellingen van het GNB
  • het toepassingsgebied de taken en opdrachten van de Permanente Commissie
  • de taken en opdrachten van de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit
  • de nautische ketenbenadering

De PC is het hoogste orgaan in de organisatie van het GNB. Ze is verantwoordelijk voor de veilige en vlotte afwikkeling van het scheepvaartverkeer in de Scheldegebied, en dus verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van het GNB-Verdrag.

Lees meer...