Uitbreiding en modernisering Schelderadarketen

Al sinds 1991 vormt de Schelderadarketen (SRK) een cruciaal instrument bij de begeleiding van schepen in het Scheldegebied. Dankzij de radars kunnen de verkeersleiders de scheepvaart in het volledige gebied monitoren en in goede banen leiden. 

De SRK omvat momenteel 5 bemande verkeerscentrales en een 55-tal radarposten. Om tegemoet te komen aan de veranderende eisen van de scheepvaart in het gebied, wordt de SRK de komende jaren uitgebreid en gemoderniseerd.

Lees hier over:

Bekijk de locatie van alle radars van de SRK.

Vervanging verouderde radars

Een aantal radartorens dateert nog van voor de SRK en is dus aanzienlijk ouder dan de rest . Zij naderen het einde van hun levensduur en worden de komende jaren vervangen.

 

Kaapduin (NL)

Radar Kaapduin werd gebouwd in de jaren 50. De huidige radarmast bevindt zich op een bunker uit WOII, die beschermd is als monument. De locatie is moeilijk bereikbaar met de vrachtwagen. Beide factoren maken het onderhoud van de radar een hele uitdaging. Voor de nieuwe radar onderzoeken we de mogelijkheid om te verhuizen naar een meer geschikte locatie, in de directe omgeving van de oude.

Zodra er zekerheid is over de locatie, starten we met de vervanging van de radarpost. Als alles volgens plan verloopt, zal de nieuwe radar eind 2021 operationeel zijn.

Saeftinghe en Waarde (NL)

Voor de SRK operationeel werd in 1991, was er een beperkte walradarketen waar de radartorens Waarde en Saeftinghe (bouwjaar 1976) toe behoorden. Aan beide torens zitten enkele nadelen en overbodige functies, zoals slaaplokalen. De oorspronkelijke bedoeling was dat er dag en nacht verkeersleiders in de torens zouden verblijven. De verkeersleiding heeft echter nooit vanuit beide torens plaatsgevonden, maar gebeurt vanuit de centrale Zandvliet. In de nieuwe torens voorzien we dan ook geen operationele ruimte of slaaplokalen meer. 

De radar van Saeftinghe ligt op een eilandje in het Verdronken Land van Saeftinghe. Een dure locatie qua onderhoud en stroomvoorziening. We hopen de nieuwe radar daarom te integreren in de plannen van de provincie Zeeland voor een panoramatoren in het Grenspark Groot-Saeftinghe . De goedkeuringsprocedure daarvoor loopt volop.  Als alles vlot verloopt, zal de nieuwe radar in 2022 operationeel zijn.

We zijn daarnaast gestart met het vooronderzoek voor de vervanging van de radar in Waarde. De nieuwe toren zal geïnstalleerd worden in de nabijheid van de huidige toren. De bedoeling is dat we in 2024 de gemoderniseerde radar in gebruik kunnen nemen.

Uitbreiding van de SRK

Gapfillers Ketenislaan (BE) – voltooid
Gapfillers zijn kleinere radars met een beperkt bereik, bedoeld om een blinde vlek in het radarbeeld op te vullen. Dat was het geval in Kallo, waar een nieuwe hoogspanningskabel van elektriciteitsmaatschappij Elia een negatief effect had op de prestaties van de bestaande radars. De SRK werd daarom eind 2019 uitgebreid met twee gapfillers aan de Ketenislaan. Elia stond in voor de financiering.

 

  

Boveneinde Rede Antwerpen (BE)
De binnenvaart is de afgelopen jaren sterk toegenomen. We breiden daarom het werkingsgebied van de SRK verder uit, van de Kallosluis tot aan de Royerssluis. Met drie nieuwe radars krijgt het gebied een volwaardige radardekking en kunnen schepen profiteren van geoptimaliseerde verkeersbegeleiding. 

Twee radars werden gebouwd in samenwerking met De Vlaamse Waterweg en zijn intussen operationeel: 

  • Punt van Melsele
  • Plaat van Boomke 

De derde radar, het voorlopige sluitstuk van de SRK, komt aan de Royerssluis. De afdeling Maritieme Toegang van de Vlaamse renoveert het seinbord en er zal een volwaardige radar geïnstalleerd worden, waarvan de beelden gedeeld zullen worden met het Havenbedrijf. De radar wordt in de loop van 2021 operationeel. Radar Ossenisse en gapfiller Hansweert (NL) – voltooid 
In de bocht van Hansweert ontnamen lange containerschepen soms het zicht op het achteropkomende verkeer. Om die blinde vlek in het radarbeeld weg te werken en zo de veiligheid te verhogen, installeerden we een bijkomende radar in Ossenisse en een gapfiller in de voorhaven van Hansweert. Die werden begin 2018 voltooid. 

Bijzonder aan de radar in Ossenisse is dat hij open is voor het publiek. Een trap aan de buitenzijde brengt toeristen, buurtbewoners en wandelaars naar een platform op 30 meter hoogte. Daar worden ze getrakteerd op een prachtig uitzicht op de scheepvaart, het landschap en de natuur.

 

Plaatsing van de gapfiller bij Hansweert


Bouw van de radartoren bij Ossenisse


Radar Grens (NL), radar Ouden Doel en gapfiller Zandvliet (BE) – voltooid 

Vanwege de ontpoldering van de Prosperpolder/Hedwigepolder moest de radartoren Prosperpolder verdwijnen. Locatieonderzoek wees uit dat er ter vervanging 3 radars gebouwd moesten worden: 

  • radar Ouden Doel, grenzend aan de Hedwigepolder naast Doel. Net als de radartoren in Ossenisse beschikt hij over een uitkijkplatform voor het publiek., 
  • radar Grens nabij Bath 
  • een gapfiller aan de ingang van de Zandvlietsluizen

 

  

 
Lees meer...