search
NL
A A A A
Medegefinancierd door de Europese Unie
technisch

Naast de vele mensen die dagelijks zorgen voor veilig en vlot scheepvaartverkeer zijn er ook vele technische tools die de scheepvaart in het Scheldegebied ondersteunen. Hier leest u meer over de dagelijkse technische samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland op het Scheldecoördinatiecentrum. Er is een overzicht van bestaande en nieuwe programma's om het scheepvaartverkeer nog veiliger te laten verlopen.