search
NL
A A A A
technisch

Naast de vele mensen die dagelijks zorgen voor veilig en vlot scheepvaartverkeer zijn er ook vele technische tools die de scheepvaart in het Scheldegebied ondersteunen. Hier leest u meer over de dagelijkse technische samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland op het Scheldecoördinatiecentrum. Er is een overzicht van bestaande en nieuwe programma's om het scheepvaartverkeer nog veiliger te laten verlopen.