search
NL
A A A A
WESTERSCHELDE PLANNER (WESP)

WESP helpt de GNA

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit (GNA) in Vlissingen volgt het scheepvaartverkeer in het Scheldegebied nauwgezet en staat in voor een veilig en vlot verkeer. Daartoe beschikt zij over verschillende hulpmiddelen.

De Westerschelde is een druk bevaren toegangsweg tot Nederlandse en Vlaamse havens van Vlissingen, Terneuzen, Gent en Antwerpen. Hier varen verschillende soorten schepen zoals zee- en binnenschepen, veer- en vissersboten en ook recreatievaart. Deze schepen moeten niet alleen rekening houden met elkaar, maar ze ondervinden ook invloeden van de getijdenwerking, wind, golven en ondieptes. Het verkeersbeeld wordt nog ingewikkelder door de zgn. 'marginale' schepen. Dit zijn schepen die wegens hun omvang en/of diepgang (langer dan 300 m en een diepgang van 12 m of meer) van verschillende nautische omstandigheden afhankelijk zijn om probleemloos hun traject af te kunnen leggen. De flashanimatie geeft hiervan een mooi beeld.

Deze toenemende complexiteit van het scheepvaartverkeer maakt het noodzakelijk om dit verkeer te plannen. De GNA wil zich op voorhand een beeld vormen van het traject wat marginale schepen afleggen met de mogelijke problemen. WESP ondersteunt hen daarbij d.m.v. vaarplannen.

Vaarplan

Het vaarplan geeft een voorspelling van het trajecten de mogelijke risico's. WESP berekent de vaarplannen op basis van de kenmerken van het schip en alle beschikbare data, zoals dieptegegevens, waterstanden. Dankzij WESP heeft de GNA verschillende mogelijkheden om een marginaal schip zonder risico een traject te laten afleggen. Hierbij houdt WESP rekening met een grote hoeveelheid gegevens en parameters en verwerkt bovendien de wijzigingen die invloed hebben op de eerder berekende vaarplannen.

 

<< previous  1 2 next >> page 1