search
NL
A A A A
River Information Services (RIS)

RIS-implementatie Scheldegebied

RIS-richtlijn 2005/44/EG

Alle Europese binnenvaartlanden werken aan de ontwikkeling van een scheepvaartsturing en scheepvaartbegeleiding. Om deze sturing en begeleiding harmonieus op elkaar af te stemmen heeft het Europese Parlement samen met de Raad op 7 september 2005 een zogenaamde RIS-richtlijn uitgevaardigd.

Doelstelling

De hoofddoelstelling van de RIS-richtlijn is te komen tot een verbetering van de veiligheid, doeltreffendheid en de milieuvriendelijkheid van het vervoer over de binnenwateren d.m.v. geharmoniseerde, interoperabele en vrij toegankelijke hulpmiddelen en informatiesystemen voor de binnenwateren.

Te leveren services

Inland ECDIS

Het ter beschikking stellen van elektronische kaarten, die betrouwbaar, geactualiseerd zijn, en die voldoen aan de Europese standaard. ECDIS draagt bij aan de veiligheid en efficiëntie van de binnenvaart en daarmee aan de bescherming van het milieu. Bovendien vermindert het de arbeidslast van de schipper dit in vergelijking met de traditionele navigatie en informatiemethoden.

Elektronische scheepsrapportering

Scheepvaartbegeleiding in Europa gaat gepaard met informatie-inwinning via verschillende systemen. Om de vaarweggebruiker zoveel mogelijk te ontlasten, wordt gewerkt aan een éénmalige elektronische aanmelding. Hierbij kan de schipper dan gebruik maken van hetzelfde type bericht dat dan overal geldt in heel Europa.

Berichten aan de schippers (Notices To Skippers)

Een automatische vertaling van de belangrijkste inhoud van de berichten in alle talen van de deelnemende landen mogelijk maken, met een geharmoniseerde structuur van gegevens om de integratie van de berichten in de systemen voor reisplanning mogelijk te maken. Ook wordt een standaard voor waterstandinformatie ter beschikking gesteld. Deze informatie zal o.a. door gebruik te maken van webapplicaties ter beschikking worden gesteld aan de schipperij.

Tracking & tracing

Tracking & tracing vormen de basis voor Vessel Traffic Services als voor toekomstige RIS-diensten.

Uitgangspunten voor de invoering van RIS in het GNB

RIS in het Scheldegebied zal gebruik maken van al bestaande SRK-applicaties, zoals radar, AIS, doelvolging, IVS, website, CBS, Hymedis, NIS/NOS.