search
NL
A A A A
Radar en AIS

30 onbemande radarposten en vijf bemande verkeerscentrales van de Schelderadarketen (SRK) brengen de scheepvaart in het Scheldegebied in beeld. Op elke verkeerscentrale ontvangen en bewerken de verkeersleiders radargegevens, zodat een verkeersbeeld wordt opgebouwd.
De SRK is de techniek (hardware, software en de infrastructuur).
Op elke radartoren staat een zender die via een ronddraaiende antenne pulsen uitzendt. De pulsen kaatsen tegen een schip aan en de echo's keren via dezelfde antenne terug naar de radarontvanger. Met behulp van het Informatie Verwerkend Systeem
(IVS) wordt aan het radarbeeld scheeps- en resigegevens gekoppeld. Hierdoor ontstaat er een compleet beeld van de verkeerssituatie op de Westerschelde.


Elke radarpost wordt bewaakt met behulp van de zogenoemde huishoudelijke signaleringen. Deze signaleringen melden de status van de temperatuur, brandalarmen, deuren die open of dicht gaan, etc.