search
NL
A A A A
operationele Display Infrastructuur

De vijf verkeerscentrales van de Schelderadarketen zijn 24 uur op 24 bemand door verkeersleiders, die elk in hun gebied het scheepvaartverkeer in goede banen leiden. Naast de marifoon waarmee ze met elk schip in contact staan, gebruiken deze verkeersleiders radarbeelden om het traject van elk schip te volgen, vanaf het moment dat het schip het gebied binnenvaart tot wanneer het zich meldt in het volgende. Tot nu toe worden deze radarbeelden gepresenteerd op schermen, uitgerust met een klassieke beeldbuis. Elk scherm wordt aangestuurd door een eigen computer, die via het zogenaamde SRK WAN/LAN-netwerk in verbinding staat met al de andere computers.

Het ODI-SRK project houdt in dat de oude beeldschermen met beeldbuis vervangen worden door hoogwaardige flatscreens en dat alle computers van de operationele werkvloer verhuizen naar een technische ruimte. Dit laatste zal de stilte op de werkvloer verhogen en de warmteontwikkeling gevoelig verminderen.

In de technische ruimte van elke radarcentrale worden ultramoderne computers geïnstalleerd, uitgerust met ‘dual core’ processoren, zodat de verschillende (virtuele) computers, ingebouwd in één centrale computer (server), toch afzonderlijk kunnen functioneren.

In de operationele ruimte zal elke verkeersleider over één of meerdere radarbeeldschermen beschikken. Gezien de samenwerking tussen de diensten van de Schelderadarketen en het MRCC (Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum) in Oostende, zal deze technologie ook ter beschikking gesteld worden van het MRCC.

Deze opdracht omvat tenslotte ook de levering en installatie van een videowall in de DOR (de ‘rampenkamer’ van de verkeerscentrale in Vlissingen). Via dit grote beeldscherm kan een groep van verantwoordelijke overheden bij ongevallen in het werkingsgebied deze beter opvolgen en coördineren.