search
NL
A A A A
IVS

Het informatieverwerkend systeem ondersteunt de scheepvaart in het Scheldegebied door gegevens over toekomstige, actuele en historische scheepsreizen te registreren.

Operationele procedures

Het IVS ondersteunt de scheepvaartbegeleiding. De functies van het IVS sluiten naadloos aan op dit proces.
Daartoe werden operationele procedures opgesteld, te onderscheiden in:

Hoofdprocedures

  • het activeren van een scheepsreis; 
  • het begeleiden van een scheepsreis binnen VTS-SM; 
  • beĆ«indigen van een scheepsreis.

Nevenprocedures

  • ETA-meldingen (Estimated Time of Arrival) 
  • ankerprocedure 
  • beloodsingprocedure 
  • schutprocedure 
  • gevaarlijke stof procedure 
  • overige procedures 

Naast de operationele procedures zijn er ook beschrijvingen opgesteld van het werkingsgebied van de Schelderadarketen (SRK) in blokken en gebieden, de vaarroutes op de Westerschelde en de fasen van een scheepsreis (verwacht, actueel, historisch). Deze beschrijvingen of modellen zijn de basis voor het ontwerp van het uiteindelijke IVS geworden.