search
NL
A A A A
HYMEDIS

Hymedis is een distributiecentrum in Vlissingen dat hydro-meteo gegevens vrij beschikbaar stelt aan de eindgebruikers via internet. Gebruikers kunnen de gegevens continu benaderen via internet en mobiele telefoon. Daar waar GPRS (General Packet Radio Service) -dekking is (tot 30 km in zee) kan de informatie opgevraagd worden.

Hymedis wordt gevoed door twee meetnetten die op een 70-tal locaties voor de Vlaamse en Zeeuwse kust metingen uitvoeren naar waterstand, wind, stroming, golven, zicht etc.. Deze gegevens worden opgeslagen in de computersystemen van Rijkswaterstaat Middelburg en de Maritieme Dienstverlening en Kust in Oostende en zijn van belang voor de mensen die werken in het Scheldegebied, zoals loodsen, baggerschepen, dienstvaartuigen, walposten voor scheepvaartbegeleiding, waterbouwkundige toepassingen e.d.


www.hymedis.net