search
NL
A A A A
centraal broker systeem

Het Centraal Broker Systeem (CBS) is een koppelingsmodel, vergelijkbaar met een intelligent postkantoor. Hierdoor kunnen alle betrokken partijen (zoals de verkeersleiders, de loodsen, de vaarwegbeheerder, de havenbedrijven en het havengebonden bedrijfsleven) met elkaar communiceren en kunnen de schepen in de toekomst via één loket alle verplichte meldingen doen.

Wanneer een zeeschip het Scheldegebied wil bevaren, moet het zich nu bij drie instanties aanmelden:

  • bij de haven voor het bestellen van een ligplaats;
  • bij de loodsdienst voor het aanvragen van een loods;
  • bij Vessel Traffic Services.

De gemelde gegevens worden verspreid verwerkt in verschillende systemen, zoals haveninformatiesystemen, het Loodswezen Informatie Systeem (LIS) en het Informatie Verwerkend Systeem (IVS) van de Schelderadarketen.
Volgens Europese richtlijnen moet alle informatie en communicatie tussen de verschillende partijen in het Scheldegebied zo efficiënt mogelijk verlopen. Dit wordt vorm gegeven met de ketenbenadering, die als centrale spil het CBS tot zijn beschikking hebben.

De bij CBS betrokken systemen zijn:

LIS Loodswezen Informatiesysteem
APICS Haveninformatiesysteem Antwerpen
ZHIS Haveninformatiesysteem Zeeland Seaport
ENIGMA Haveninformatiesysteem Gent
ENSOR Haveninformatiesysteem Oostende
ZEDIS Haveninformatiesysteem Zeebrugge
IVS90 Informatiesysteem Binnenvaart Nederland
GWS Geautomatiseerd Waterbeheer en Scheepvaartsturing (Vlaams Gewest)
IVS-SRK Informatie Verwerkend Systeem Schelderadarketen