search
NL
A A A A
Medegefinancierd door de Europese Unie
Bijzondere transporten

Bijzondere transporten in het Scheldegebied vinden plaats volgens een bepaalde procedure. Hieronder vindt u de procedure-aanvraag en behandeling van deze transporten en de gezamenlijke bekendmaking van de Vlaamse en Nederlandse Scheldedirecteuren betreffende bijzondere en buitennormale transporten.