search
NL
A A A A
Medegefinancierd door de Europese Unie
Beloodsing

Loodsplicht in het Scheldegebied

In deze regio geldt op grond van artikel 9 van het Scheldereglement loodsplicht. Tevens zijn er bepalingen waarbij een aantal categorieën schepen vrijgesteld is van loodsplicht. Zie hiervoor het besluit vrijstelling loodsplicht.

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit (GNA) kan een ad hoc loodsplicht opleggen als er naar het oordeel van de GNA sprake is van een situatie waarbij weersomstandigheden of omstandigheden met betrekking tot het schip, de scheepvaart of de scheepvaartweg of het ten anker liggen zonder het gebruik van de diensten van een loods ontoelaatbaar is.

Lees verder >>
Besluit vrijstelling loodsplicht
Loodsbestelregeling Scheldereglement 2013

<< previous  1 2 3 4 next >> page 1