search
NL
A A A A
Medegefinancierd door de Europese Unie
VEILIGHEIDSPROGRAMMA SCHELDEGEBIED

Studie scheiden zeevaart en binnenvaart/recreatievaart

Een van de veiligheidsmaatregelen in het Scheldegebied waarvoor de PC opdracht heeft gegeven, is de studie waarin wordt onderzocht welke preventieve nautische maatregelen kunnen worden getroffen om mogelijke conflicten tussen de zeevaart, de binnenvaart en de recreatievaart te voorkomen. We onderzoeken of het mogelijk is de zeevaart van de 'kleinere' vaartuigen te scheiden en zo de veiligheid in het Scheldegebied te verhogen. Daarbij houden we rekening met de vlotheid en natuur- en milieuaspecten.

In de in het studierapport gedane aanbevelingen is het gebied in zes trajecten verdeeld, waarbij voor elk traject een voorkeur voor een alternatieve route is benoemd. De voorgestelde maatregelen voor elk traject zijn ingedeeld in drie inrichtingenniveaus:

  • niveau 1: promotie van het gebruik van alternatieve vaarroutes;
  • niveau 2: markeren van het vaarwater en verstrekken van actuele diepteinformatie;
  • niveau 3: verdiepen van (de drempels) van de nevengeulen met baggerwerken.

De maatregelen binnen inrichtingsniveau 1 en 2 zijn als 'quick wins' nader uitgewerkt in een implementatieplan. 

<< previous  1 2 3 next >> page 2