zoeken
EN
A A A A
Medegefinancierd door de Europese Unie
Project Might

Planningstool scheepvaart Terneuzen

De bouw van de Nieuwe Sluis in Terneuzen veroorzaakt van 2018 tot en met 2022 hinder voor de scheepvaart, vooral in de vorm van langere wachttijden bij de sluis. Met de planningstool scheepvaart Terneuzen, kortweg ‘Plantool Terneuzen’, kan de beschikbare kolkcapaciteit beter worden benut en weten schippers eerder hoe laat ze kunnen schutten. Schippers kunnen hierop hun reisplan afstemmen, door bijvoorbeeld langzamer te varen en brandstof te besparen. Een ander voordeel is dat schippers op grotere afstand van de sluis kunnen wachten op hun schutting op ligplaatsen die minder vol bezet zijn.

Wanneer?

De planningstool voor de binnenvaart wordt vanaf 1 januari 2018 in gebruik genomen. Vanaf dat moment worden de nieuwe spelregels van kracht zoals vastgelegd in de Werkafspraken. Om de schippers maar ook andere betrokken de kans te geven vertrouwd te raken met deze nieuwe toepassing, is het instrumentarium om aan te melden en de geplande schutting in te zien nu al operationeel. Tijdens deze zogenaamde ‘gewenningsfase’ blijft de bestaande wijze van aanmelding en indeling van kracht.

HOE werkt het?

Binnenvaartschippers melden hun verwachte aankomsttijd (ETA) bij de sluis Terneuzen via BICS, via een website of via de telefoon. Dit kan maximaal 24 uur maar uiterlijk 3 uur voor aankomsttijd. Het schip wordt vervolgens ingepland op de eerst mogelijke positie. De geplande schuttijd (RTA) van elk aangemeld schip kunt u vervolgens zien op www.sluisplanning.nl Dit is een voorlopige tijd. Vanaf 3 uur voor de schutting is de planning definitief en ligt de invaartijd van het schip vast. Deze procedure is vastgelegd in de ‘Werkafspraken planningstool binnenvaart Terneuzen’. Voor de zeevaart blijft de bestaande werkwijze gehandhaafd.
 

MOET ik meedoen?

Nee, u kiest als binnenvaartschipper zelf of u meedoet. U kunt zich net zoals nu, per marifoon aanmelden bij de sluis. Uw schip wordt dan ingedeeld op de eerst mogelijke vrije positie. Let wel dat tijdens de bouw de wachttijd dan flink kan oplopen. Schepen die zijn ingepland hebben zekerheid van hun schutting en
kunnen daar rekening mee houden in hun vaarplanning. 

Documenten & Media        

Een flyer met algemene informatie over de Planningstool scheepvaart Terneuzen (Nederlands, Engels, Duits en Frans)
 

Hieronder is een korte animatie geplaatst waarin op hoofdlijnen de aanleiding en werkwijze van de Plantool Terneuzen wordt uitgelegd.


English version.


Hieronder is een instructievideo beschikbaar met een uitleg over de aanmelding, het eventueel wijzigen van de ETA en en het inzien van de planning en verkregen schuttijd. Deze instructie is ook in schriftelijke vorm na te lezen.


English instruction movie - Deutscher Anleitungsfilm - Film d'instruction en français.


Een instructie in pdf over hoe aan te melden vanuit Nederland en Vlaanderen. Andere talen:
Instructions for Plantool Binnenvaart Terneuzen.pdf  
Instruktionen zum Planungstool Binnenschifffahrt Terneuzen.pdf
Manuel Outil de Planning Navigation fluviale Terneuzen.pdf


Werkafspraken planningstool zeevaart Terneuzen (vastgesteld op 11 mei 2010) waarin de afspraken zijn vastgelegd over de procedure van aanmelding, planning en schutten van de zeevaart op het sluizencomplex Terneuzen.

Werkafspraken planningstool binnenvaart Terneuzen(vastgesteld op 23 februari 2017) waarin de afspraken zijn vastgelegd over de procedure van aanmelding, planning en schutten van de binnenvaart op het sluizencomplex Terneuzen.
       
Persbericht bij de ondertekening van de werkafspraken binnenvaart op 23 februari 2017


Links 

Sluisplanning
Hierop vindt u informatie over de volgorde van de aankomst van scheepvaart bij sluizen en de bezetting
van ligplaatsen. Onderaan de Aanbodlijst van Terneuzen wordt u via de knop ‘GTI Tool’ doorgelinkt naar planning voor de Sluis Terneuzen. Daar kunt u als schipper uw geplande schuttijd raadplegen, een reis aanpassen of een nieuwe reis aanmelden.
GTI-tool
Hierop vindt u de algemene planning van zeevaart en geanonimiseerde binnenvaart. Wilt u als schipper uw geplande schuttijd raadplegen, een reis aanpassen of een nieuwe reis aanmelden, log dan in via www.sluisplanning.nl
 
www.nieuwesluisterneuzen.nl
Hier vindt u alle informatie en documentatie over de bouw van de Nieuwe Sluis Terneuzen.

Partners

Port of Ghent
Zeeland Seaports
Vlaamse Overheid
Rijkswaterstaat
Kenniscentrum Binnenvaart
Koninklijke BLN-Schuttevaer