A module was found, but the Moduledefinition or Webpackage was deleted..
NL
A A A A
ORGANISATIE

Vlaanderen en Nederland werken succesvol samen op nautisch vlak in het Scheldegebied. Deze samenwerking heeft een lange geschiedenis. Sinds het Scheidingsverdrag van 1839 volgden nog vele andere verdragen, die de samenwerking een juridische basis geven en leidden tot tastbare resultaten. De grensoverschrijdende Schelderadarketen is een concreet voorbeeld van de Vlaams-Nederlandse samenwerking.

Op de pagina's over de organisatie vindt u meer informatie over hoe het beleid in het Scheldegebied gestructureerd is.

Read more...