A module was found, but the Moduledefinition or Webpackage was deleted..
NL
A A A A
Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit (GNA)

Om een vlotte en veilige scheepvaart op de Schelde en haar aanloopgebieden in zee te garanderen, werken Vlaanderen en Nederland samen. De GNA zorgt dagelijks voor veilig en vlot scheepvaartverkeer. Een nautische aansturing over de verkeersstroom wordt verzekerd door een goede samenwerking tussen alle diensten die bij het scheepvaartgebeuren betrokken zijn.

De kern van de GNA bestaat uit hoofdverkeersleiders van het Waterdistrict Westerschelde en nautische dienstchefs van de afdeling Scheepvaartbegeleiding.

Taken 

De GNA zorgt voor een optimale nautische dienstverlening, met in het bijzonder het toelatingsbeleid.
Verder gaat de aandacht naar:

 • diepstekende en tijgebonden schepen
 • transport van gevaarlijke goederen
 • bijzondere en risicovolle transporten
 • coördinatie van de operationele verkeerscentrales: de Vlaamse verkeerscentrales in Zeebrugge en Zandvliet en de Nederlandse centrales in Vlissingen, Terneuzen en Hansweert
 • signaleren van knelpunten
 • advies bij beleidsvoorbereiding maatregelen
 • afwikkeling en communicatie bij calamiteiten
 • adviezen inzake regelgeving  

GNA werkt samen

met andere locale, regionale en internationale partijen, organisaties en instellingen, zoals:
 • Havenbedrijven
 • Cargadoors
 • Sleepdiensten
 • Vlaamse en Nederlandse Loodsdiensten
 • Vlaamse en Nederlandse agentschappen
 • Scheepvaartinspectie, Scheepvaartpolitie, douane en vele andere nautisch gerelateerde diensten
 • IMO, IALA, VTS-autoriteiten en EU-projecten over het gebruik en/of vernieuwing van methodes om tot afstemming en informatie-uitwisseling te komen
Read more...