search
NL
A A A A
Medegefinancierd door de Europese Unie
De Commissie Nautische Veiligheid Scheldemonden

Taak van de commissie

De commissie moet de verkeersveiligheid in het Scheldegebied bevorderen door het analyseren en adviseren van de uitvoering van het operationele nautisch beheer. Dit omvat o.a. de werking van de VTS, de beide Loodswezens, de Schelderadarketen en de vaarwegmarkering.

De commissie bespreekt incidenten en calamiteiten, near missers en alle zaken die de leden van de commissie inbrengen en die afwijken van de gewenste veiligheidssituatie.
De commissie kan gevraagd en ongevraagd de Permanente Commissie, de Scheldedirecteuren vergadering, en het overleg Scheldedirecteuren-Loodsdiensten adviseren.
De CNVS kan daarom beschouwd worden als een adviesorgaan van de Permanente Commissie.
In het convenant is ook afgesproken dat de leden van de commissie hun bevoegdheden, die zij namens de dienst die zij vertegenwoordigen bezitten, gezamenlijk inzetten ter handhaving en verbetering van de veiligheid van het scheepvaartverkeer in het Scheldegebied.

Samenstelling commissie

Voor Vlaanderen: het afdelingshoofd van de afdeling Scheepvaartbegeleiding van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK)
Voor Nederland: het hoofd van de GNA van Rijkswaterstaat Zee en Delta
Voor DAB loodswezen: de algemeen directeur
Voor het Nederlands Loodswezen: de voorzitter van de Regionale Loodsencorporatie Scheldemonden

De leden kunnen zich permanent laten vervangen.
Het afdelingshoofd van de afdeling Scheepvaartbegeleiding laat zich permanent vervangen door het hoofd cel nautisch beheer, en de voorzitter van de Regionale loodsencorporatie Scheldemonden door de vice voorzitter. De leden kunnen ook deskundigen aan de commissie toevoegen.
Het voorzitterschap rouleert jaarlijks tussen Vlaanderen en Nederland.