A module was found, but the Moduledefinition or Webpackage was deleted..
NL
A A A A
PILOT EXEMPTION CERTIFICATE

Besluit verklaringen van vrijstelling Scheldereglement 2008

De regionale autoriteit kan voor één of meer scheepvaartwegen of gedeelten daarvan een verklaring van vrijstelling afgeven. Deze verklaring is geldig voor de vaart op een traject in het GNB-gebied op een bepaald schip, voor de kapitein en de stuurman van het zeeschip waarop deze persoon als verkeersdeelnemer optreedt. De verklaring van vrijstelling wordt alleen afgegeven indien voldaan wordt aan de voor de afgifte van een verklaring gestelde eisen.

Een verklaring kan voor een of meer gelijksoortige zeeschepen worden afgegeven.
Een afgegeven verklaring geldt NIET voor zeeschepen met gevaarlijke lading en voor samenstellen van zeeschepen.
Voor de overige categorieën scheepvaart is er een loodsplicht van kracht.
Bij gestaakte loodsdiensten wordt er alleen voor inkomende schepen in verschillende gevallen gebruik gemaakt van Loodsen Op Afstand (LOA).

Lees verder >>
Besluit verklaringen van vrijstelling Scheldereglement 2008

 

Read more...