A module was found, but the Moduledefinition or Webpackage was deleted..
NL
A A A A
OPLEIDINGEN

VTS-simulator Kallo

De VTS-simulator bevat een realistische weergave van de werkplek van een verkeersleider op een verkeerscentrale in het Scheldegebied. Op nagebootste radarbeelden is de vaargeul met bakens, boeien en varende schepen te zien en geeft zo een realistisch verkeersbeeld.

Opleidingscentrum

Aan de verkeersleiders worden hoge eisen gesteld. Omdat het vakgebied van verkeersleider landelijk gezien klein is, kunnen vakopleidingen voor deze taak niet extern worden verkregen. Om die reden worden de opleidingen internverzorgd. Het trainen op de simulator is onderdeel van het opleidingsprogramma voor Vlaamse en Nederlandse verkeersleiders. Hierdoor ontstaat eenduidigheid binnen de opleidingen en examinering.
Na een nauwkeurige vergelijking van beide opleidingen is er gebleken dat er zo goed als geen verschillen zijn tussen Vlaanderen en Nederland. Momenteel is men bezig om elkaars opleidingen officieel te erkenning in de nationale wetgeving.
Internationaal is de opleiding geregeld via de IALA-aanbevelingen (IALA V-103 Recommendations: Manual on the Training of VTS PersonnelVessel Traffic Services Manual) en in Nederland middels de Scheepvaart Verkeerswet. Theorie en praktijk worden gegeven in het simulatorgebouw in Kallo.
De cursist leert volgens strenge standaarden te communiceren met schepen en te anticiperen op o.a. afwijkend vaargedrag. De instructeur volgt de cursist tijdens de training vanuit een afzonderlijke ruimte. Bovendien bootst simuleert hij levensechte situaties simuleren en bootst de telecommunicatie van de schepen na. Na de training ontvangt de cursist met behulp van de opgenomen gesprekken en radarbeelden een uitgebreide debriefing.

Opleidingsaanbod

  •  basis-opleiding verkeersleider;
  •  regio-opleiding verkeersleider;
  •  lokale trainingen IVS training;
  •  herhalingstrainingen (refreshment);
  •  teamtrainingen voor het personeel van de verkeerscentrales;
  •  communicatie trainingen Loodsen Op Afstand (LOA).

Behalve de praktijktrainingen krijgen de cursisten ook theoretische lespakketten aangeboden. Zaken als wet- en regelgeving, informatie verwerking, radartheorie, radioprocedures, nautisch Engels, getijbewegingen, meteo, enz.
Momenteel volgen de Nederlandse verkeersleiders hun basisopleiding nog in Wageningen, maar er zijn plannen om deze opleiding ook in Kallo aan te bieden.


Read more...