zoeken
EN
A A A A
Meldingsformulier overlast golfslag

Gegevens eigen schip

Gegevens zeeschip

Voorval en omstandigheden

Maak ook later een foto van het probleem, als u zegt het water liep dwars over de luiken, laat dan zien op een foto hoe hoog uw denneboom is en de uitwatering.
Bovenstaand formulier vervangt geenszins een formele aangifte, indien u dit wenst dient u zelf aangifte te doen bij de politie. De overlast dient te allen tijde gemeld te worden aan de verkeerscentrale van het gebied waarin het voorval heeft plaats gevonden. De overlast zal worden geanalyseerd door de Gemeenschappelijk Nautische Autoriteit, u krijgt een terugkoppeling van de bevindingen en de genomen acties.Er wordt een afschrift van de ingevulde gegevens op dit formulier
naar het opgegeven e-mailadres doorgestuurd zodat u ook een kopie hebt.