GNB Beheersgebied; Op- en afvaartregeling naar/van Antwerpen
Internal nr: 2017/00058.  Valid from 23/06/2017. 

Bass 58/2017
Vaarweg: van Blokgrens SC/BS (boveneinde rede Antwerpen) km 0.9 tot Westrond 2 (westelijk) km 45.4

Omschrijving: GNB Beheersgebied; Op- en afvaartregeling naar/van Antwerpen

Referte: 24/2016

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit publiceert de in de bijlage gevoegde Gezamenlijke Bekendmaking:


Nr. 03-2017 Op- en afvaartregeling naar/van Antwerpen.

 

  Deze bekendmaking wordt in de Nederlandse Staatscourant en het Belgisch Staatsblad geplaatst.

 

 


Vlissingen, 23 juni 2017     
     
     
De Rijkshavenmeester Westerschelde,                       De Administrateur-generaal van het Agentschap voor
    Maritieme Dienstverlening en Kust, 
namens deze,   namens deze, 
De GNA adviseur,   De Nautisch Dienstchef GNA 
     
R.F. Haarsma      R.C.C. Andries
 
     

Deze bekendmaking is tevens te downloaden op www.vts-scheldt.netBijlagen:

Naam Omschrijving Grootte
GB-03-2017 Op- en Afvaartregeling naar en van Antwerpen.pdf GB 03-2017 Op- en Afvaartregeling naar/van Antwerpen 517 kb