Kanaal van Gent naar Terneuzen – Haven van Gent; AIS verplichting voor de binnenvaart vanf 01-01-2013
Intern nr: 2012/00116.  Geldig van 12/12/2012. 
Opgelet: dit bericht is gearchiveerd en niet langer meer geldig.

Bass 116/2012
Vaarweg: van Blokgrens Ned.ged.KGT / Belg.ged.KGT km 16.7 tot Belgisch ged. Kanaal van G naar T km 4.4

Omschrijving: Kanaal van Gent naar Terneuzen – Haven van Gent; AIS verplichting voor de binnenvaart vanf 01-01-2013

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt namens het havenbedrijf Gent het volgende bekend:


Verwijzend naar artikel 14 §2 van de ‘Algemene politieverordening van de haven van Gent’ (APVHG) wordt het volgend voorschrift bekendgemaakt aan de scheepvaart:

 

-          In navolging van AIS (Automatic Identification System) zoals voorzien in de EU-richtlijn 2005/44/EU, wordt vanaf 1 januari 2013 in het volledige Gentse havengebied het gebruik van AIS verplicht gesteld voor binnenschepen die langer zijn dan 20 m.

 

-          Hierbij wordt ook artikel 54 §3 van de APVHG van toepassing die zegt dat vaartuigen die uitgerust zijn met AIS dit systeem in werking moeten houden tijdens hun vaart en/of verblijf in de haven van Gent.

 


Vlissingen,12 december 2012     
     
     
De Rijkshavenmeester Westerschelde,                       De Administrateur-generaal van het Agentschap voor
    Maritieme Dienstverlening en Kust, 
namens deze,   namens deze, 
De Hoofdverkeersleider GNA,   De Nautisch Dienstchef GNA 
     
     
R.F. Haarsma    P. Van Langendonck 
     Vlaanderen
verbeelding werkt
Het Gemeenschappelijk Nautisch Beheer is een verdragsrechtelijke samenwerking tussen de Vlaamse en de Nederlandse overheid en staat in voor veilig en vlot scheepvaartverkeer in het Scheldegebied.