Kanaal van Gent naar Terneuzen – Rooibos- en Toeleidingskanaal Midden- en Oostsluis; Betonningsverlegging wegens bouw Nieuwe Sluis Terneuzen
Internal nr: 2019/00092.  Valid from 30/07/2019. 
Beware: this message is archived and no longer valid.

Bass 92/2019
Vaarweg: van Terneuzen Middensluis km 2.1 tot Terneuzen Oostsluis km 0.1

Omschrijving: Kanaal van Gent naar Terneuzen – Rooibos- en Toeleidingskanaal Midden- en Oostsluis; Betonningsverlegging wegens bouw Nieuwe Sluis Terneuzen

Referte: 60/2019 / 49/2019

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat:

De betonning van het Rooiboskanaal in het Kanaal van Gent naar Terneuzen gewijzigd wordt, deze wijziging is noodzakelijk wegens de vorderende bouw van de Nieuwe Sluis Terneuzen

 

Vanaf maandag 5 augustus 2019 starten werkzaamheden aan de westzijde (gemarkeerd in bijlage met Werkgebied) van het Toeleiding- en Rooiboskanaal.

 

Deze markering is van tijdelijke aard en zal op nader te bepalen moment opgenomen worden.

 

Uitleggen:

-     Groene sparboei  RB 1, met lichtkarakter: ISO G. 2s,

      in positie: 51°19,977′ N – 003°49,073′ E

 

Verleggen:

-     Zwart/gele sparboei, NST 1-O, met kenmerk: kardinaal-oost, met lichtkarakter: Q. (3) W. 10s,

      naar positie: 51°19,635′ N – 003°49,348′ E

-     Zwart/gele sparboei, NST 2-O, met kenmerk: kardinaal-oost, met lichtkarakter: Q. (3) W. 10s.

      naar positie: 51°19,571′ N – 003°49,366′ E

 

Opnemen:

-     Gele spar met topteken A1, SPER-A

-     Gele spar met topteken A1, SPER-B

 

Verlichten damwand

-     De damwand gelegen aan het Toeleidings- en Rooiboskanaal wordt voorzien van groene navigatieverlichting.

 

 

Het wijzigen van de betonning staat gepland voor het einde van week 31, 2019.

 

Afmeerverbod Toeleidingskanaal en aanbeveling Toeleidings- en Rooiboskanaal:

-     In het Toeleidingskanaal geldt een afmeerverbod voor de westzijde van de Schependijk.

-     In het Toeleidings- en Rooiboskanaal dient de scheepvaart met aangepaste vaart te varen, en voorzichtig te worden gepasseerd. 


 

 


Vlissingen,  30 juli 2019    
     
     
De Rijkshavenmeester Westerschelde,                       De Administrateur-generaal van het Agentschap voor
    Maritieme Dienstverlening en Kust, 
namens deze,   namens deze, 
De GNA adviseur,   De Nautisch Dienstchef GNA 
     
R.F. Haarsma      Ph. Jacquemyn
 
     

Deze bekendmaking is tevens te downloaden op www.vts-scheldt.netFlanders
imagination works
The Joint Nautical Management is a treaty-law cooperation between the Flemish and the Dutch government and guarantees safe and smooth shipping traffic in the Scheldt area.