‘Get on board’

Het Scheldegebied is een van de drukst bevaren wateren ter wereld. Vaarweggebruikers moeten bovendien rekening houden met enkele specifieke omstandigheden. Zo zijn er grote getijdenverschillen en liggen er veel zandplaten in het gebied. Met deze sensibiliseringscampagne zet het GNB daarom veilig varen extra in de spotlights.


De campagne kreeg de naam ‘Get on board for safety on the river Scheldt’, kortweg ‘Get on board’. Met brochures, een video en een webpagina wijzen we vaarweggebruikers op de eigenaardigheden van het Scheldegebied. Weten ze wat ‘fietspaden’ zijn en waar die zich bevinden? Houden ze rekening met een sterke golfslag? Spreken ze minstens één voertaal en kennen ze de marifoon-etiquette? Door vaarweggebruikers tijdig op de uitdagingen te wijzen, houden we iedereen veilig aan boord!


De volledige campagne vind je hier