Nieuwe versie VHF-kaart en bijhorende procedures

We maakten een nieuwe versie van de kaart met de VHF-sectoren in het Scheldegebied. De nieuwe lay-out meer gebruiksvriendelijk.
Het juiste gebruik van de marifoon staat beschreven in de VHF-procedures. Dit document is een onderdeel van de VHF-kaart. Inhoudelijk is er weinig veranderd, maar de procedures zijn nu bondiger beschreven.

Om het drukke verkeer in het Scheldegebied in goede banen te leiden, is de marifoon een essentieel werkinstrument, zowel voor de vaarweggebruiker als voor de verkeersleider. Alle beroepsvaart heeft meldings- en uitluisterplicht. De recreatievaart met VHF-installatie aan boord moet bereikbaar zijn en moet zich alleen melden als de beroepsvaart of een verkeerscentrale hierom vraagt. Zo zorgen we samen voor veilig en vlot scheepvaartverkeer in het Scheldegebied.