GNB beheersgebied - GB 04-2022 Op- en afvaartregeling en werkafspraken voor Antwerpen
Internal nr: 2022/00062.  Valid from 02/05/2022. 

Bass 62/2022
Vaarweg: van Aanloop West entry-punt km 0 tot Beneden-Zeeschelde km 12.1

Omschrijving: GNB beheersgebied - GB 04-2022 Op- en afvaartregeling en werkafspraken voor Antwerpen

Vervangt: 59/2017 / 58/2017

 

 

 

Vaarweg:             GNB beheersgebied

Omschrijving:    GB 04-2022 – Op- en afvaartregeling en werkafspraken voor Antwerpen

 


De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit publiceert hierbij de in bijlage gevoegde Gezamenlijke Bekendmaking:

 

GB 04-2022 Op- en afvaartregeling en werkafspraken voor Antwerpen

 


Vlissingen,  2 mei 2022    
     
     
De Rijkshavenmeester Westerschelde,                       De Administrateur-generaal van het Agentschap voor
    Maritieme Dienstverlening en Kust, 
namens deze,   namens deze, 
De GNA adviseur,   De Nautisch Dienstchef GNA 
     
 A.N.G.M. van Nassau      B. Vanmeensel
 
     

Deze bekendmaking en eventuele bijlagen zijn gepubliceerd op www.vts-scheldt.netBijlagen:

Naam Omschrijving Grootte
Bass 2022-062 - GNB- Publicatie GB 04-2022 Op- en afvaartregeling en werkafspraken voor Antwerpen.pdf Bass 062-2022 39 kb
GB 04-2022 Op- en afvaartregeling en werkafspraken voor Antwerpen.pdf GB 04-2022 Op- en afvaartregelingen werkafspraken voor Antwerpen 567 kb
EN GB 04-2022 Arrival and departure regulation and working arrangements for Antwerp.pdf EN GB 04-2022 Arrival and departure regulation and working arrangements for Antwerp 394 kb
Flanders
imagination works
The Joint Nautical Management is a treaty-law cooperation between the Flemish and the Dutch government and guarantees safe and smooth shipping traffic in the Scheldt area.