Westerschelde- Sardijngeul- Rescue Zeeland 2023
Internal nr: 2023/00067.  Valid from 19/06/2023. 
Beware: this message is archived and no longer valid.

Bass 67/2023
Vaarweg: van Sardijngeul km 4.1 tot Sardijngeul km 4.1

Omschrijving: Westerschelde- Sardijngeul- Rescue Zeeland 2023

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat er op 09 augustus 2023 van 12:00 tot 18:00 het evenement Rescue Zeeland zal plaatsvinden.

 

Hiertoe zullen er voor de Boulevard van Vlissingen diverse Search en Rescue demonstraties plaatsvinden, waarbij gebruikt gemaakt zal worden van pyrotechnische middelen. Tevens zullen er diverse vliegdemonstraties plaatsvinden, zowel door helikopters als door vliegtuigen.

 

Ten behoeve van vliegdemonstraties zullen er tussen de boeien SG-3 en SG-W 3 drie gele sparboeien worden uitgelegd, in de boeienlijn, zoals aangegeven op onderstaand kaartje:


Deze boeien worden op de dag van het evenement (09 augustus) ’s ochtends uitgelegd, en ’s avonds weer weggehaald.Indien nodig zal er voor deze vliegdemonstaties verkeersregulerend worden opgetreden zodanig dat het vaarwater gedurende deze demonstraties vrijgemaakt wordt.

 

Gedurende het gehele evenement is het voor de recreatievaart verboden om tussen de rode boeienlijn SG 2 – SG 4 en het strand te komen.

 

Nadere informatie is te verkrijgen via verkeerscentrale Vlissingen (marifoonkanalen 14 en 21 en telefonisch op 088 7980 790) en via de aankondigingen in het Schelde Scheepvaartbericht op marifoonkanaal 14.

 


Vlissingen, 19 juni 2023    
     
     
De Rijkshavenmeester Westerschelde,                       De Administrateur-generaal van het Agentschap voor
    Maritieme Dienstverlening en Kust, 
namens deze,   namens deze, 
De GNA adviseur,   De Nautisch Dienstchef GNA 
     
     
H.A. Schaatsenberg   B. Meyen
     Bijlagen:

Naam Omschrijving Grootte
Bass 2023-067 Sardijngeul - Rescue Zeeland .pdf Bass 067-2023 410 kb
Flanders
imagination works
The Joint Nautical Management is a treaty-law cooperation between the Flemish and the Dutch government and guarantees safe and smooth shipping traffic in the Scheldt area.