Aanloop Westerschelde - Vlakte van de Raan; Uitleggen meetframes en markering
Internal nr: 2024/00009.  Valid from 22/01/2024. 
Beware: this message is archived and no longer valid.

Bass 9/2024
Vaarweg: van tot Ankergebied Wielingen Noord km 94.2

Omschrijving: Aanloop Westerschelde - Vlakte van de Raan; Uitleggen meetframes en markering

Vaarweg:             Aanloop Westerschelde - Vlakte van de Raan

Omschrijving:    Uitleggen meetframes en markering


De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat er in week 10 2024 5 meetframes tijdelijk  worden uitgelegd in de Vlakte van de Raan. Elke meetframe wordt gemarkeerd door een gele verlichte spar. De meetframes en bijhorende verlichte sparren worden in week 21 opgenomen.

 

Rondom de meetframes geldt een verbod om binnen 200m. te ankeren, vissen of andere bodemberoerende werkzaamheden uit te voeren.

 

 

Tijdelijk uitleggen:

Meetframe MP0101                                                                                                                                                                                      in positie: 51° 25’,587 N – 003° 19’,225 E

Meetframe MP0102                                                                                                                                                                                      in positie: 51° 25’,799 N – 003° 20’,051 E

Meetframe MP0103                                                                                                                                                                                      in positie: 51° 25’,966 N – 003° 21’,206 E Meetframe MP0104                                                                                                                                                                                           in positie: 51° 26’,007 N – 003° 22’,142 E Meetframe MP0105                                                                                                                                                                                      in positie: 51° 26’,053 N – 003° 22’,935 E

 

Gele verlichte spar          MP1       Fl(5)Y 20s., topteken liggend kruis            in positie: 51° 25’,609 N – 003° 19’,225 E

Gele verlichte spar          MP2       Fl(5)Y 20s., topteken liggend kruis            in positie: 51° 25’,822 N – 003° 20’,051 E

Gele verlichte spar          MP3       Fl(5)Y 20s., topteken liggend kruis            in positie: 51° 25’,988 N – 003° 21’,206 E

Gele verlichte spar          MP4       Fl(5)Y 20s., topteken liggend kruis            in positie: 51° 26’,029 N – 003° 22’,142 E

Gele verlichte spar          MP5       Fl(5)Y 20s., topteken liggend kruis            in positie: 51° 26’,075 N – 003° 22’,935 E

 

Zie bijlage voor een kaartje.


 

 

Vlissingen,  22 januari 2024    
     
     
De Rijkshavenmeester Westerschelde,                       De administrateur-generaal van het Agentschap voor
    Maritieme Dienstverlening en Kust, 
namens deze,   namens deze, 
De GNA adviseur,   De Nautisch Dienstchef GNA 
     
R.F. Haarsma      P. Bonte
 
     

Deze bekendmaking en eventuele bijlagen zijn gepubliceerd op www.vts-scheldt.netBijlagen:

Naam Omschrijving Grootte
Bass 2024-009 Aanloop WS - Vlakte van de Raan - Uitleggen meetframes en markering.pdf Bass 2024-009 origineel 507 kb
Bass 2024-009 Aanloop WS - Vlakte van de Raan - Uitleggen meetframes en markering bijlage.pdf Bass 2024-009 - Bijlage kaart 336 kb
Flanders
imagination works
The Joint Nautical Management is a treaty-law cooperation between the Flemish and the Dutch government and guarantees safe and smooth shipping traffic in the Scheldt area.