The Scheldt Directors Meeting is the portal of the Permanent Committee. The meeting prepares the decisions of the PC and is responsible for the studies and projects. 

Read more...

Samenstelling Nederland: 

 • Nederlands voorzitter: Mevr. W. Dekker, directeur Netwerk Management, Rijkswaterstaat Zee en Delta  
 • Nederlands voorzitter MT-SRK: Mevr. M. Hack, afdelingshoofd Netwerk Management, Rijkswaterstaat Zee en Delta 
 • Adviseur: dhr. E. Adan, hoofd GNA, Netwerk Management, Rijkswaterstaat Zee en Delta   
 • Nederlands PC-secretaris: dhr. J. Hollaers, senior adviseur Netwerkontwikkeling en Visie, Rijkswaterstaat Zee en Delta     
 • Nederlands SDV-secretaris: dhr. J.Janse, senior adviseur Verkeer en Watermanagement, Rijkswaterstaat 

Samenstelling Vlaanderen: 

 • Vlaams voorzitter: mevr. N. Bos, afdelingshoofd Scheepvaartbegeleiding, Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust 
 • Adviseur: mevr. R. Andries, hoofd GNA, afdeling Scheepvaartbegeleiding, Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust 
 • Adviseur: dhr. D. Sauvage, afd. Haven- en Waterbeleid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken 
 • Adviseur: dhr. W. Smets, technisch directeur, afdeling Scheepvaartbegeleiding, Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust
 • Vlaams PC-secretaris: dhr. S. Van de Velde, Stafdienst, Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust 
 • Vlaams SDV-secretaris: mevr. A. Bonjé, afdeling Scheepvaartbegeleiding, Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust 
Read more...