Abbrevation list

AIS Automatic Identification System
AMvB Algemene Maatregel van Bestuur
BASS Bekendmaking aan Scheepvaart Scheldemond
BAZ Bericht aan zeevarenden
BET Beheer- en Exploitatieteam
BI Business Intelligence
BPR Binnenvaart Politie Reglement
BRA Boveneinde Rede Antwerpen
BS Bovenschelde
CBS Central Broker System
CHW Centrale Hansweert
CTN Centrale Terneuzen
CVL Centrale Vlissingen
CZB Centrale Zeebrugge
CZV Centrale Zandvliet
DACAPO Demonstration of Acoustic Communication for AdcP read-out
ECDIS Electronic Chart Display and Information System
ECS Electronic Chart System voor de Schelde
EMSA European Maritime Safety Agency
ETA Estimated (Expected) Time of Arrival
ETD Estimated (Expected) Time of Departure
EU Europese Gemeenschap
FAT Factory Acceptance Test
FOE Functioneel Operationele Eisen
FOS Functionele & Operationele Specificaties
GNA Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit
GNB Gemeenschappelijk Nautisch Beheer
GPRS General Packet Radio Service
GPS Global Position System
HAZMAT Hazardous Materials
HMCZ Hydrometeocentrum Zeeland
Hymedis Hydro-Meteo Distributiesysteem
IALA International Assocation of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities
IMO International Maritime Organization
INDRIS Inland Navigation Demonstrator For River Information Services
IVS Informatie Verwerkend Systeem
KB Koninklijk Besluit
LAN Local Area Network
LIS Loodsen Informatie Systeem
LL London Lengte
LL Lengte tussen de Loodlijnen
LOA Lengte over alles
LOA Loodsen of Afstand
LW Loodswezen
MDK Maritieme Dienstverlening en Kust
MRCC Maritiem Reddings- en Coördinatie Centrum
MS Maritieme Schelde
NIS Nautisch Informatie Scherm
NOD Navigatie Ondersteunende Dienstverlening
NVW Nautische Veiligheid (Wester)Schelde
PC Permanente Commissie
RDF Radio Direction Finder
RIS River Information Services
RTA Requested Time of Arrival
RVGZ Regeling Vervoer Gevaarlijke Stoffen
RW Radar Waarnemings Systeem (SRK)
RWS Rijkswaterstaat
SAT Site Acceptance Test
SB Scheepvaartbegeleiding
SCC Schelde Coördinatie Centrum (Vlissingen)
SDV Schelde Directeuren Vergadering
SNMS Schelde Navigator Marginale Schepen
SNO Stuurgroep Nautisch Overleg
SRK Schelderadarketen
SSN SafeSeaNet
TCS Traffic Center Steenbank
VHF Very High Frequency (marifoon)
VNA Vlaams Nautische Autoriteit
VTMIS Vessel Traffic Management and Information Services
VTS Vessel Traffic Services
VTS SM Vessel Traffic Services Scheldemond
VTS WT Vessel Traffic Services Wintam
WAN Wide Area Network
WAP Wireless Application Protocol
WESP WEsterSchelde Planner
WT Wintam
Read more...