A module was found, but the Moduledefinition or Webpackage was deleted..
NL
A A A A
VTS 2020

Zowel Nederland als Vlaanderen voelden de behoefte aan zelfreflectie om een nieuwe toekomstvisie te ontwikkelen voor de langere termijn (2020). Immers, zowel de VTS-infrastructuur van de Schelderadarketen (SRK) als de organisatie van de VTS in het Scheldegebied en meer algemeen het Gemeenschappelijk Nautisch Beheer (GNB) in het Scheldegbied hebben tot op heden op wereldvlak een vooraanstaande positie. De uitdaging voor zowel de Nederlandse als de Vlaamse bevoegde overheid bestaat er in dit op lange termijn ook zo te houden.
Daarom werd gestart met een omvattend studietraject, dat moet onderzoeken hoe VTS er in 2020 moet uitzien in het Scheldegebied, hoe groot de kloof is met waar men vandaag staat en hoe men daar naar toe zal kunnen evolueren.

Het totale studietraject werd opgesplitst in twee fasen. Een eerste fase was een korte 'Toekomstverkenning VTS2020'. Die werd uitgevoerd in 2008, met o.m. enkele bezoeken aan referentie VTS-projecten of naar situaties waar ook grensoverschrijdend gewerkt wordt (b.v. VTS Malmö met Denemarken/Zweden) of waar de druk van de markt zeer groot is (Singapore).

Momenteel wordt de studie voortgezet in een tweede fase, waarin verschillende onderzoeksvragen behandeld worden. De hoofdvragen waren:

 • Hoofdvraag 1: Huidige en toekomstige dienstverlening
  Welke behoeften moet VTS in de toekomst invullen? Welke omgevingsfactoren hebben welke impact op een toekomstgerichte VTS dienstverlening in het Scheldegebied?
 • Hoofdvraag 2: Technologische en organisatorische optimalisatie
  Hoe kan de dienstverlening van de VTS organisatie geoptimaliseerd worden in de toekomst, en welke impact heeft dit op de technologie of op de organisatie?
 • Hoofdvraag 3: Roadmap.
  Hoe kunnen we de visie uitwerken, en wat is benodigd van migratietraject op technisch, juridisch of organisatorisch vlak?
  Hoe bereiken we de als wenselijk beschreven situatie? Hoe kan de VTS organisatie in de Schelderegio zich in 2020 nog steeds als internationaal referentieproject laten gelden, en wat is de roadmap die hiervoor noodzakelijk is?

De studie VTS2020 wordt uitgevoerd vanuit de bilaterale context van het Beheer- en Exploitatie Team Schelderadarketen, met een stuurgroep samengesteld uit zowel Nederlandse als Vlaamse collega's van Rijkswaterstaat en Scheepvaartbegeleiding.


Read more...