search
NL
A A A A

Nieuws

Corona en de scheepvaart in het Scheldegebied

16/04/20

Het coronavirus is alomtegenwoordig, maar de nautische keten blijft operationeel. Natuurlijk laat de uitzonderlijke situatie zich hier ook voelen. Op 3 april heeft de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit een Bekendmaking Aan de Scheepvaart Scheldegebied (BASS) gepubliceerd. Hierin staat een opsomming van de maatregelen naar aanleiding van COVID-19.

Deze bekendmaking beschrijft de procedure waarmee een schip toestemming vraagt om naar een Scheldehaven of Belgische kusthaven te varen of om uit één van deze havens te vertrekken.

 

Maritime Declaration of Health


Volgens de internationale wetgeving moeten alle schepen een Maritime Declaration of Health (MDH) voorleggen, zowel inkomend als
uitgaand. 

Alle inkomende schepen moeten een Maritime Declaration of Health (MDH) voorleggen, waarbij de kapitein 24 uur voor opvaart moet aangeven of er zieken of vermoedens van zieken aan boord zijn. Bovendien moet de kapitein een lijst van de laatste tien aangelopen havens voor te leggen.

Het schip wordt daarop afhankelijk van de bestemmingshaven gescreend door een daartoe door de overheid aangestelde bevoegde gezondheidsinstantie. In België is Saniport  de bevoegde autoriteit die dit opvolgt, in Nederland is de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
Zeeland (GGD)
de bevoegde autoriteit.


Alle uitgaande schepen moeten een Maritime Declaration of Health (MDH) voorleggen als de gezondheidssituatie tijdens het
havenbezoek is veranderd ten opzichte van de toestand bij het opvaren.

 
Op dit MDH-formulier dienen de volgende vragen te worden ingevuld:

Datum tot wanneer het Ship
Sanitation Exemption / Control Certificate geldig is.
Aantal passagiers en bemanningsleden.

Daarnaast worden de volgende 9 vragen gesteld:

Is een persoon aan boord overleden tijdens de reis, waarbij de oorzaak van overlijden anders was dan door een ongeluk?
Is er aan boord een zieke of is er een zieke geweest tijdens de internationale reis, waarvan je vermoedt dat het om een besmettelijke ziekte ging?
Is het aantal zieke reizigers tijdens de reis groter geweest dan normaal of dan je zou verwachten?
Is er op dit moment een ziek persoon aan boord?
Is er een arts geraadpleegd?
Ben je op de hoogte van een situatie aan boord die zou kunnen leiden tot infectie of verspreiding van een ziekte?
Zijn sanitaire/hygiënemaatregelen getroffen (zoals quarantaine, isolatie, desinfectie, decontaminatie)?
Zijn er verstekelingen aan boord gevonden?
Is er een ziek (huis)dier aan boord?


Beoordeling van een MDH

Als er op één vraag met ja wordt geantwoord, moeten bijkomend de contactgegevens van de kapitein en/of het schip worden vermeld en de MDH opgeladen te worden in het havensysteem en wordt deze automatisch doorgestuurd aan:

SANIPORT, voor schepen met bestemming een Belgische haven of ankerplaats.

GGD Zeeland voor schepen met bestemming een Nederlandse haven of ankerplaats.

 

Wel of niet doorvaren 


Na beoordeling door de bevoegde gezondheidsinstantie wordt in het advies aan de havens aangegeven dat:

-      het schip, al dan niet onder opgave van voorwaarden kan worden geaccepteerd en kan doorvaren naar haar bestemmingshaven of vertrekken vanaf de ligplaats.

-      het schip, met een opgave van redenen niet kan worden geaccepteerd en niet kan doorvaren naar haar bestemmingshaven of vertrekken vanaf de ligplaats.

 

Havensystemen


De beoordelingen van de MDH’s moeten ofwel door de GNA in het informatieverwerkend systeem ofwel door de Nederlandse havens in hun havensystemen worden verwerkt (Toelating ja / neen).

Via deze systemen komt de informatie (toelating ja / neen) in de aangesloten keten-(computer)systemen terecht.

 

Deze maatregelen gelden alvast tot 1 juli ’20 en kunnen nog wijzigen. 
Meer Nieuws
Nautische samenwerking North Sea Port zet forse stap vooruit NEW
Op 06 mei 2020 hebben de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit, North Sea Port en de nautische dienstverleners bestaande werkafspraken verruimd en ge├»ntensifieerd voor een effici├źntere scheepvaart
read more
BET bouwt radartoren in Wemeldinge
Expertise in radartorens wordt ingezet voor Defensie
read more
Film voor vaarweggebruikers
read more
newsarchive